Idag offentliggjordes överenskommelsen om 2021 års hyresjustering mellan de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad (systrarna) och Hyresgästföreningen . Överenskommelsen innebär att hyrorna justeras med 1,75 procent per den 1 mars 2021. På årsbasis innebär det att hyrorna höjs med ca 1,45 procent 2021. Här finns mer info om överenskommelsen.

Hyresjusteringen ger inte en bra grund för långsiktig förvaltning. Dessa förhandlingar har, som alltid, dragit ut på tok för länge på tiden. Det visar hur viktigt det är att vi får en lagstiftning som bidrar till konstruktiva och effektiva förhandlingar om den årliga hyresjusteringen. Dagens besked visar också hur viktigt det är att lagstiftaren ser till att vi får en tvistelösning som verkligen är oberoende från parterna och som omfattar såväl det privata som det kommunala hyresbeståndet.     

Ramavtalsförhandlingen om hyresjusteringen på den privata sidan fortsätter och vi har en förhoppning om att den förhandlingen inte drar ut på tiden.