I dag ägde det åttonde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2 procent per den första januari 2021 och påpekade, som tidigare, att förväntningarna avseende den ekonomiska tillväxten under 2021 är relativt högt ställda. Konjunkturinstitutet räknade i december med att ekonomin kommer att växa med 3,2 procent i reala termer och med 4,2 procent i nominella termer, vilket även innefattar den förväntande inflationen. Även hushållens inkomster förväntas utvecklas starkt.

Hyresgästföreningen reviderade sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 28 januari 2021.