I dag ägde det nionde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 1,9 procent per den första januari 2021 och påpekade, som tidigare, att förväntningarna avseende den ekonomiska tillväxten under 2021 är relativt högt ställda. Enligt de senaste prognoserna förväntas den svenska ekonomin att växa med mellan 3 och 4 procent i reala termer under innevarande år. Hushållens inkomster förväntas utvecklas något starkare än så.

Hyresgästföreningen reviderade sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 16 februari 2021.