Idag skriver ett antal företrädare för Fastighetsägarna i Dagens Samhälle om behovet av en hyresjustering 2021 och vad frysta hyror kan få för konsekvenser för samhället. Här kan du läsa artikeln.