I dagarna har Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder presenterat sin syn på varför den allmänna hyresnivån behöver höjas med 2,8 procent i snitt under 2018.

Argumentationen bygger, precis som Fastighetsägarnas yrkande, på att hyresutvecklingen ska tillåtas följa den övriga samhällsekonomin.