Idag inleddes ramavtalsförhandlingen om 2018 års allmänna hyresnivå mellan Fastighetsägarna Stockholm och  Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna yrkade då att den allmänna hyresnivån i Stockholmsregionen behöver höjas med 3,5 procent per den 1 januari 2018. Den nivån behövs för att skapa rimliga villkor för långsiktigt ägande av bostadshyresfastigheter.

Hyresgästföreningen presterade ett motbud om 0,69 procent per den 1 januari 2018.Motbudet avser endast Stockholms stad.

Mer om Fastighetsägarna Stockholms yrkande och syn på 2018 års hyresnivå kan du läsa i vårt pressmeddelande samt i den rapport som Fastighetsägarnas fyra regionföreningar presenterat som grund för förhandlingen (Fastighetsägarnas syn på 2018 års allmänna hyresnivå). Något skriftligt underlag har ännu inte presterats av Hyresgästföreningen.