Idag presenterar Fastighetsägarnas fyra regionföreningar sin gemensamma syn på hur mycket den allmänna hyresnivån behöver höjas under 2018. Ska hyresrätten kunna fortsätta att utgöra ett modernt och attraktivt boende med en stark position på den svenska bostadsmarknaden, måste hyresvärdens enda intäkt – hyran – få utvecklas i takt med den övriga samhällsekonomin. Efter två år med realt fallande hyresnivå är det därför oerhört viktigt att utvecklingen under 2018 ökar på ett sätt som upplevs som rimligt av såväl hyresvärdar och hyresgäster.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.