Förhandlingstillfälle 5, 27 september 2016

Under dagens förhandlingsmöte mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen reviderade bägge parter sina bud. Fastighetsägarna sänkte sitt yrkande från 2,3 procent till 2,0 procent per den 1 januari 2017. Yrkandet avser som tidigare ett snitt. Differentieringen i enlighet med lägesfaktorn kvarstår (se Förhandlingstillfälle 1, 25 augusti 2016, för mer om lägesindelning). Hyresgästföreningen reviderade sitt motbud från 0,65 procent till 0,7 procent per den 1 januari 2017.

Hyresgästföreningen anser att frågan om samråd i samband med upprustning/renovering bör vara en del av förhandlingen. Som tidigare underströk vi att den frågan inte har med förhandlingen om den årliga justeringen av den allmänna hyresnivån att göra. Dessutom underströk vi att diskussioner om samrådsfrågan förs inom ramen för ”treparten” på nationell nivå (Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna).

Nästa möte äger rum den 6 oktober 2016.