Förhandlingstillfälle 3, 13 september 2016

Idag mötte vi Hyresgästföreningen i ett tredje förhandlingsmöte. Ni som läst denna blogg tidigare vet att vi och vår motpart presenterade våra respektive utgångyrkanden vid de två tidigare tillfällena.

Vid det första tillfället yrkade vi att hyrorna ska höjas med 2,5 procent i snitt i Stockholms län fr.o.m. den första januari 2017. Yrkandet innehöll även en differentiering i enlighet med lägesfaktorn. Hyresgästföreningens representanter tydliggjorde redan vid första tillfället att de endast har mandat att förhandla ett ramavtal om 2017 års hyreshöjning för Stockholms stad.

Under det andra förhandlingstillfället presenterade Hyresgästföreningen sitt motbud som innebar en höjning av hyrorna med 0,55 procent utan differentiering fr.o.m. den första januari 2017.

Under dagens förhandlingstillfälle presenterade vi (Fastighetsägarna) ett justerat yrkande som innebär att hyrorna ska höjas med 2,3 procent i snitt. Även differentieringen justerades för att anpassas till det lägre yrkandet. För läge A yrkas en höjning på 2,5 procent, för lägena B, C och D yrkas en höjning på 2,4 procent, för lägena E, F, G och H yrkas en höjning på 2,2 procent och för lägena J och K yrkas en höjning på 2,1 procent. För övriga kommuner i Stockholms län utgår yrkandet från en högsta nivå motsvarande lägena B, C och D i Stockholms stad, d.v.s. 2,4 procent. Läs mer om lägesbeskrivningen i blogginlägget från förhandlingstillfälle 1.

Hyresgästföreningens representanter var vid dagens förhandlingstillfälle inte villiga att jämka sitt bud, som därmed ligger kvar på 0,55 procent utan differentiering. Däremot införde Hyresgästföreningens representanter vid dagens förhandlingstillfälle två nya frågor som krav för att gå med på en höjning utöver 0,55 procent. Dessa frågor angavs handla om ”ökade kvaliteter samt ett möjligt avtal för arbetet med upprustningar”. Någon närmare precisering gavs inte.

Hyresgästföreningens agerande är, enligt Fastighetsägarna, ett frånsteg från tidigare praxis som innebär att ramavtalsförhandlingarna om den årliga hyresjusteringen endast ska omfatta just justeringen av den allmänna hyresnivån. Det finns flera skäl till att de årliga förhandlingarna bör hållas fria från andra ingångsvärden än den generella hyresutvecklingen. Ett av de viktigaste är att ytterligare parametrar kommer att öka risken för låsningar och fördröjningar i förhandlingen. Därför bör de diskuteras i andra sammanhang.

[social]