Förhandlingstillfälle 2, 1 september 2016

Idag träffade vi Hyresgästföreningen för ett andra förhandlingstillfälle. Mötet ägde rum i Hyresgästföreningens lokaler i Globen. Vid mötet presenterade Hyresgästföreningen sitt motbud och grunderna för detta. Hyresgästföreningen lämnade ett motbud om 0,55 procent från och med den 1 januari 2017. Det innehöll ingen lägesdifferentiering och omfattar Stockholm stad, till skillnad från vårt yrkande som gäller hela länet och omfattar lägesdifferentiering. Hyresgästföreningens argument preciseras närmare i detta pressmeddelande, publicerat 2 september.

Vi betonade det faktum att lagstiftaren har gett parterna ansvaret att driva de årliga hyresförhandlingarna på ett sätt som speglar hyresgästernas (och de bostadssökandes) allmänna värderingar. Dessa värderingar kan avläsas i den allmänna inkomstutvecklingen. På så sätt kan hyresutvecklingen både upplevas som rättvis för hyresgästen och rimlig för den långsiktige fastighetsägaren.