I förhandlingarna om 2020 års hyresjustering illustreras tydligt varför det krävs en lagändring som skapar jämbördighet mellan parterna. Vi ser nu hur privata hyresvärdar konsekvent erbjuds sämre uppgörelser än de kommunala bolagen, men också hur Hyresgästföreningen tar på sig en myndighetsroll genom att begära godkända protokoll avseende OVK, radon och hissar.  Det är naturligtvis viktigt och självklart att hyresvärdar ska leva upp till de lagkrav som ställs, men det är inte Hyresgästföreningens roll att agera tillsynsmyndighet.

Det är brister i dagens lagstiftning som möjliggör för Hyresgästföreningen att agera som de gör. Det enda positiva i detta är hur tydligt det visar på behovet av en lagstiftning som skapar jämbördighet mellan parterna i de årliga förhandlingarna. Det är viktigt att den utredning som nu har tillsatts lägger förslag som resulterar i en lagstiftning som ger långsiktigt hållbara spelregler för förhandlingarna. Fastighetsägarnas VD-råd, representerande hela federationen, har varit tydlig med att det är lagstiftning som krävs för att åtgärda problemen. Läs Fastighetsägarnas senaste debattartikel om detta på alltinget.