I Stockholms stad finns det nästan 11 000 tomträtter. På dessa står bostads- och hyresrätter men även fastigheter med butiker och kontor. Tomträttsinnehavaren betalar en årlig hyra – tomträttsavgäld – till staden. Denna avgäld beräknas genom att multiplicera markvärdet med en lång statsobligationsränta.

Nyligen höjdes avgälderna mycket kraftigt. Enligt staden berodde det på att markvärdena hade ökat under det senaste decenniet. Det är visserligen sant. Markvärdesstegringen beror dock till stor del på att räntorna har fallit kraftigt under samma period. Staden borde alltså ha justerat ned den ränta som de använder för att beräkna avgälden. Det har inte gjorts.

Den kraftiga avgäldshöjningen har skapat en högljudd debatt och många vill köpa loss tomterna för att slippa motsvarande höjningar i framtiden. Staden friköpsvillkor har dock gjort detta mer eller mindre omöjligt för de flesta. Fastighetsägarna har lagt ner mycket arbete under året för att skapa ett bättre fungerande system för de som vill fortsätta som tomträttsinnehavare och rimliga villkor för de som vill friköpa tomterna. Vi har uppvaktat politiker och tjänstemän i Stadshuset och tagit fram en rapport , som tydliggör problematiken. Vi har också tagit fram ett gemensamt program tillsammans med de andra stora bostadsrättsorganisationerna (HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna) och debatterat i DN och Fastighetsnytt.