Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har under innevarande vecka tagit hjälp av en intern medling. Medlingen avslutades under fredagen utan överenskommelse. Förhandlingarna fortsätter mellan parterna nästa vecka.