Måndagen den 19 oktober ägde det tredje förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna pekade på den stabiliteten som skett på arbetsmarknaden de senaste månaderna. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2,6 procent per den 1 januari 2021.

Hyresgästföreningen vill fortfarande inte offentliggöra sin syn på förhandlingsläget.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 2 november.