Resultatet av Hyresmarknadskommitténs (HMK:s) medling mellan Hyresgästföreningen och Signalisten är nu offentligt. Det är problematiskt för hyresrättsmarknaden av mer än ett skäl. För det första innebär uppgörelsen att hyrorna kommer att minska i reala termer även under 2019. Dessutom har Sabo, som företrätt Signalisten i HMK, gått med på att låta avtalsperioden gälla delar av 2020. Läs mer om uppgörelsen i Signalistens pressmeddelande här.

Fastighetsägarna Service har å sin sida, för sina förhandlingsuppdrag accepterat en överenskommelse om 2,4 procent per den 1 juli 2019. Till skillnad från uppgörelsen i HMK gäller den dock endast 2019, d.v.s. utan framflyttad höjningstidpunkt för 2020.

Hyresuppgörelserna i Solna är en dålig signal när det gäller hyresrättens långsiktiga utveckling. De tydliggör behovet att skapa ekonomiskt hållbara spelregler där tydliga förhandlingsgrunder och en oberoende tvistelösning står i fokus.