Idag inleddes ramavtalsförhandlingen om 2019 års allmänna hyresnivå mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna yrkade då att den allmänna hyresnivån i Stockholms län behöver höjas med 3,5 procent per den 1 januari 2019. Den nivån behövs, enligt Fastighetsägarna Stockholm, för att skapa rimliga villkor för långsiktigt ägande av bostadshyresfastigheter.

Hyresgästföreningen avser att återkomma med ett motbud vid nästa förhandlingstillfälle.

Mer om Fastighetsägarna Stockholms yrkande och syn på 2019 års hyresnivå kan du läsa i vårt pressmeddelande samt i SABO:s och Fastighetsägarnas vägledning för de ortsvisa förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling.