Efter långa diskussioner med Hyresgästföreningen har Fastighetsägarna Service kommit överens om nya hyror för de fastigheter där Fastighetsägarna Service har förhandlingsuppdrag. För fastigheter belägna i Stockholm stad har Hyresgästföreningen medgett 1,3 % från den 1 april 2018. För information angående överenskommelser för fastigheter belägna i övriga kommuner i Stockholms län är du välkommen att kontakta Fastighetsägarna Stockholms medlemsrådgivning på 020-510 511, mån-tors kl. 13.00-15.00.

Arbetet med att översända förhandlingsöverenskommelser till Hyresgästföreningen pågår. Har du som förhandlingskund hos Fastighetsägarna Service frågor beträffande din/dina fastigheter är du välkommen att kontakta din förhandlare direkt.

Här kan du läsa Fastighetsägarna Stockholms pressmeddelande om överenskommelsen och hyresförhandlingarnas problem.