Vid dagens förhandlingstillfälle reviderade Fastighetsägarna Stockholm sitt yrkande från 2,8 procent till 2,75 procent per den 1 januari 2018. Hyresgästföreningen lämnade ett oförändrat motbud och meddelade precis som vid föregående förhandlingstillfälle, att motbudet inte är offentligt.

Fastighetsägarna Stockholm anser att det är oerhört viktigt med transparens och kommer att fortsätta offentliggöra såväl sitt yrkande som grunderna för detta.