Hyresförhandlingarna på fastighetsnivå fortsätter, om än något trögt. I väntan på att dessa blir klara, tycker vi att det kan vara värt att presentera hur vänstern i Stockholm, Göteborg och Malmö vill säkra hyresrättens framtid. I dagens upplaga av Dagens Samhälle ställer de tre krav på regeringen, som ska lösa det. Förlagen innebär i korthet att kommunerna ska få full rätt att bestämma upplåtelseform även när det gäller nyproduktion på privatägd mark, att ingen kommun ska kunna gömma sig bakom andra när det gäller nyproduktion (alla ska bygga) samt att kommuner som bygger många hyresrätter ska få ekonomiskt stöd som kompensation för att de inte tar fullt betalt för marken genom att upplåta den för produktion av bostadsrätter.

Vänsterns förslag innebär att hyresrätter ska tvingas fram med tvång och subventioner. Vore det inte bättre att skapa långsiktigt goda förutsättningar för den som vill satsa sitt kapital på att bygga hyresrätter? Ska vi nå dit, krävs det inte fler inskränkningar av ägarens rätt att utnyttja sin mark. Tvärtom. Det krävs också att förhandlingarna om den årliga förändringen av den allmänna hyresnivån resulterar i långsiktigt rimliga höjningar. Det verkar vara lätt att glömma bort att hyran är den långsiktige hyresvärdens enda intäkt. Att den allmänna hyresnivån snart har fallit realt i två år stärker definitivt inte hyresrättens position på bostadsmarknaden.  

Länkar till vidare läsning: