Fastighetsägarnas syn på 2018 års allmänna hyresnivå