Den 24 november träffades Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen för ett femte möte om ett ramavtal i Stockholm. Under mötet justerade Hyresgästföreningens sitt motbud något, medan Fastighetsägarna låg kvar på sitt tidigare yrkande om en höjning med 10 procent från den 1 januari 2024.

Parterna har initierat en medling för att se om det kan föra dem framåt i förhandlingen.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 8 december.