I dag offentliggjordes Balders uppgörelse med Hyresgästföreningen avseende Stockholms län. 

Det är viktigt att notera att nivåerna som ligger på upp till sju procent inte motiveras utifrån den trepartsmodell som gäller de förhandlingar som Fastighetsägarna driver.

Balder är också tydliga med att modellen inte använts i förhandlingen. Du kan läsa mer om detta i Fastighetstidningen och Bostadspolitik.se.