Tidigare i höstas beräknade trepartens chefekonomer den genomsnittliga utvecklingen av de fem faktorer som ska ligga till grund för förhandlingarna om 2023 års hyresjustering. I den tabell som då distribuerades saknades värden för innevarande år (2023) avseende taxor och avgifter samt förvaltning och underhåll. Det berodde på att dess uppgifter inte fanns tillgängliga vid det tillfället. Nu har uppgifterna presenterats. Som framgår av figur 1 (ursprunglig tabell) och figur 2 (uppdaterad tabell) innebär detta dock endast mindre förändringar av genomsnitten. Därmed påverkar uppdateringen inte Fastighetsägarnas syn på hyresjusteringsbehovet.

Figur 1 Trepartens beräkningar september 2023

Figur 2 Trepartens beräkningar november 2023