Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm om ett ramavtal för 2020 års hyresjustering i Stockholms stad har strandat. Orsaken är att Hyresgästföreningen inte erbjuder privata fastighetsägare samma uppgörelse som stadens kommunala bostadsbolag.

Inför förhandlingarna om 2020 års justering av den allmänna hyresnivån i Stockholms stad presenterade Fastighetsägarna en nationell vägledning för de ortvisa förhandlingarna. Enligt den behöver hyresnivån höjas med 3,5 procent om hyrorna ska följa med den samhällsekonomiska utvecklingen. Såväl de privata som de kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad lämnade yrkanden i enlighet med vägledningen. I början av december kom Hyresgästföreningen och de tre kommunala bostadsbolagen (Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder) överens om en hyreshöjning med 1,95 procent från 1 januari 2020.

Hyresgästföreningens slutbud i förhandlingen med Fastighetsägarna Stockholm var sämre än den överenskommelse som gjorts med de tre kommunägda bolagen. Därför har förhandlingen om ett ramavtal mellan Hyresgästföreningen och huvudstadens privata fastighetsägare om 2020 års hyresjustering strandat.

– Hyresgästföreningen utnyttjar sitt förhandlingsveto och bryter mot bruksvärdessystemets grundläggande princip om att lägenheter med likartade kvaliteter ska ha ungefär samma hyra, oavsett ägare, säger Nathalie Brard, chef hyresmarknad på Fastighetsägarna Stockholm.

Här kan du läsa Fastighetsägarnas Stockholms debattartikel om strandningen av ramavtalet.

Nästa steg i hyresförhandlingarna

Nu behöver varje enskild fastighetsägare i Stockholms stad förhandla med Hyresgästföreningen om 2020 års hyresjustering utan stöd av ett ramavtal. Fastighetsägarna Stockholm rekommenderar sina medlemmar att fortsätta de fastighetsvisa förhandlingarna i enlighet med de argument som finns i vår vägledning och att teckna förhandlingsöverenskommelser om 1,95 procent per 1 januari 2020 i enlighet med de uppgörelser som de tre kommunala bostadsbolagen har gjort. Vi rekommenderar vidare att överenskommelser ska ske utan brytpunkt och skrivningar om exempelvis OVK, hissar och radon.

Hyresförhandlingarna pågår fortfarande för privata fastighetsägare i övriga delar av Stockholms län och på Gotland. De kommunala bostadsbolagens hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen i övriga delar av länet och på Gotland pågår fortfarande eller ligger i Hyresmarknadskommittén.

Om är medlem i Fastighetsägarna och behöver rådgivning angående dina hyresförhandlingar i Stockholms län eller Gotland är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning på telefon 020-510 511. Välj ”hyresförhandlingar”. Öppettider måndag-torsdag klockan 13.00-15.00.

För de förhandlingskunder som Fastighetsägarna Service företräder pågår förhandlingarna. Målsättningen är att slutföra dessa förhandlingar så snart som möjligt då utdragna förhandlingar varken gagnar hyresgäster eller fastighetsägare.