Idag offentliggjordes överenskommelsen om den allmänna hyresnivåns utveckling för 2020 för de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm stad (Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem). Överenskommelsen innebär att bolagens hyror höjs med 1,95 procent per den 1 januari 2020. Det finns inga brytpunkter, inga krav på uppvisande av godkänd 0VK, hissprotokoll eller radonmätning i överenskommelsen.

Här kan du läsa pressmeddelanden från de kommunala bostadsbolagen samt Hyresgästföreningen:

Stockholmshem pressmeddelande

Familjebostäders pressmeddelande

Svenska Bostäders pressmeddelande

Hyresgästföreningens pressmeddelande

Ramavtalsförhandlingen mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen pågår fortfarande och vi kommer att informera löpande om hur den fortskrider.