De privata fastighetsägarnas förhandlingar om 2018 års hyror i Göteborg är avslutade. Överenskommelsen med Hyresgästföreningen innebär att majoriteten av hyrorna för omkring 45 000 hushåll höjs med mellan 0,8 och 1,2 procent från och med 1 januari 2018.

Årets hyreshöjningar ligger under såväl inflationen som den allmänna löneutvecklingen vilket innebär att de reala hyrorna sjunker för ännu ett år, här kan du läsa Fastighetsägarna GFRs pressmeddelande.

Vill du läsa mer om status avseende hyresförhandlingarna i Stockholm kan du läsa vårt tidigare blogginlägg.