Vid dagens förhandlingstillfälle mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen reviderade Fastighetsägarna sitt yrkande till 3,0 procent per den 1 januari 2018. Hyresgästföreningen valde att lämna sitt tidigare bud avseende den allmänna hyresnivån på 0,7 procent oförändrat (se förhandlingstillfälle 2 för närmare precisering). Sedan förhandlingarna startade den 4 september 2017 har Fastighetsägarna reviderat sitt yrkande från 3,5 till 3,0 procent. Hyresgästföreningen har under samma period reviderat sitt motbud från 0,69 till 0,7 procent.

Under mötet efterlyste Fastighetsägarna någon form av underlag från Hyresgästföreningen som förklarar grunden för deras motbud. Effektiva förhandlingar bygger på att parterna kan redogöra för hur yrkanden och motbud tagits fram. Fastighetsägarna presenterade sitt skriftliga underlag  i augusti 2017. Något motsvarande underlag har ännu inte presenterats av Hyresgästföreningen.