Sida 14 av 15

Vitt skilda perspektiv i hyresförhandlingsdebatten

Debatten om hyresförhandlingarna går vidare. Vi har publicerat ett antal inlägg på Fastighetsägarbloggen där vi beskriver problemen ur olika synvinklar. Bland annat denna från den 7 november: ”Bara en part vinner på ett misslyckande” – Fastighetsägarbloggen 161107.

Här är ett pressmeddelande där Hyresgästföreningen ger en positiv bild av hur förhandlingarna fortskrider: Läget i årets hyresförhandlingar: Yrkanden och överenskommelser fram till 14 november” – Pressmeddelande 161114.

Här har ni vårt svar på det pressmeddelandet: ”HGF måste tänka om” – Fastighetsägarbloggen 161115.

Varför är det så svårt att komma överens? Ett lunchseminarium om hyresförhandlingarnas systemfel

Och slutligen, ni missar väl inte vårt högintressanta lunchseminarium om hyresförhandlingarnas systemfel den 24 november? Läs mer om det och anmäl er här!

Debatten om hyresförhandlingarna fortsätter

Debatten om hyresförhandlingarna går vidare i debattartiklar, på bloggar och sociala medier (taggade med #hyreskris samt #räddahyresrätten). Om ni är intresserade så kan ni klicka på dessa länkar:

Fastighetsägarna ”Nästan ingenting är sant och allting är möjligt” – Fastighetsägarbloggen 161028
Hyresgästföreningen ”Hyresförhandlingarna är effektiva” – DI 161026
Fastighetsägarna ”Oj så fel det kan bli” – Fastighetsägarbloggen 161025
Sven Bergenstråhle, ordföranden i den internationella hyresgästföreningen (IUT) ”Amsagor av företrädare för Fastighetsägarna i Dagens Industri” – Svenbergenblog 161024
Fastighetsägarna ”Om hyresförhandlingarnas systemfel” – Fastighetsägarbloggen 161024
Fastighetsägarna ”Politiker måste ta över hyresförhandlingarna” – DI 161021

Rekommendation till Fastighetsägarna Stockholms medlemmar för de fastighetsvisa hyresförhandlingarna 2017

Hyresgästföreningen Region Stockholm (HGF) frånträdde ramavtalsförhandlingen för 2017 års hyreshöjning den 6 oktober 2016. Det innebär att de fastighetsvisa förhandlingarna fortsätter utan vägledning av ett ramavtal. Fastighetsägarna Stockholms rekommendation till våra medlemmar är att, utifrån vår argumentation, fortsätta förhandlingarna och utgå från det bud som var aktuellt vid HGF:s frånträde, d.v.s. 1,9 % per den 1 januari 2017. Fastighetsägarna Stockholms argumentation i förhandlingen kan du läsa om i vårt pressmeddelande samt mer utförligt i vår rapport om hyresförhandlingarnas systemfel.

Behöver du rådgivning angående dina hyresförhandlingar är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning på 020-510 511. Välj ”hyresförhandlingar”. Öppettider måndag till torsdag kl. 13.00-15.00.

Hyresgästföreningen frånträder förhandlingarna om ett ramavtal

Förhandlingstillfälle 6, 6 oktober 2016

Vid dagens förhandlingstillfälle reviderade Fastighetsägarna sitt yrkande till 1,9 % i snitt. Hyresgästföreningen valde ändå att frånträda förhandlingarna. Vi är mycket förvånade. Hittills har förhandlingarna löpt på väl och vi hade förhoppningen att komma i mål inom de närmsta veckorna.

Fastighetsägarna kommer att återkomma i nästa vecka till våra medlemmar med en rekommendation om vad nästa steg blir och processen framåt.

Bägge parterna reviderar sina bud

Förhandlingstillfälle 5, 27 september 2016

Under dagens förhandlingsmöte mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen reviderade bägge parter sina bud. Fastighetsägarna sänkte sitt yrkande från 2,3 procent till 2,0 procent per den 1 januari 2017. Yrkandet avser som tidigare ett snitt. Differentieringen i enlighet med lägesfaktorn kvarstår (se Förhandlingstillfälle 1, 25 augusti 2016, för mer om lägesindelning). Hyresgästföreningen reviderade sitt motbud från 0,65 procent till 0,7 procent per den 1 januari 2017.

Hyresgästföreningen anser att frågan om samråd i samband med upprustning/renovering bör vara en del av förhandlingen. Som tidigare underströk vi att den frågan inte har med förhandlingen om den årliga justeringen av den allmänna hyresnivån att göra. Dessutom underströk vi att diskussioner om samrådsfrågan förs inom ramen för ”treparten” på nationell nivå (Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna).

Nästa möte äger rum den 6 oktober 2016.

Dags att lämna in framställan om hyreshöjning till Hyresgästföreningen

Senast den 30 september 2016 ska framställan om hyreshöjning per den 1 januari 2017 lämnas in till Hyresgästföreningen. Förhandlingskunder hos Fastighetsägarna Service behöver inte göra något.

Fastighetsägarna Stockholm rekommenderar att du som hyresvärd redan vid ingivande av framställan om hyreshöjning preciserar yrkandet om 2017 års hyreshöjning i enlighet med det yrkande som Fastighetsägarna Stockholm lämnade till Hyresgästföreningen vid första förhandlingstillfället.

Behöver du vägledning angående yrkandet i Stockholms stad eller övriga kommuner i Stockholms län får du gärna kontakta vår medlemsrådgivning på telefon 020-510 511 och välj ”hyresförhandlingar”. Medlemsrådgivningen har öppet måndag-torsdag kl 13-15.

Hos Fastighetsägarna Dokument finns en standardblankett som heter Förhandlingsframställan Stockholm, 1070 samt en blankett för lägenhetsförteckning, 1071.

Hyresgästföreningen kvar på 0,55 procent

Förhandlingstillfälle 3, 13 september 2016

Idag mötte vi Hyresgästföreningen i ett tredje förhandlingsmöte. Ni som läst denna blogg tidigare vet att vi och vår motpart presenterade våra respektive utgångyrkanden vid de två tidigare tillfällena.

Vid det första tillfället yrkade vi att hyrorna ska höjas med 2,5 procent i snitt i Stockholms län fr.o.m. den första januari 2017. Yrkandet innehöll även en differentiering i enlighet med lägesfaktorn. Hyresgästföreningens representanter tydliggjorde redan vid första tillfället att de endast har mandat att förhandla ett ramavtal om 2017 års hyreshöjning för Stockholms stad.

Under det andra förhandlingstillfället presenterade Hyresgästföreningen sitt motbud som innebar en höjning av hyrorna med 0,55 procent utan differentiering fr.o.m. den första januari 2017.

Under dagens förhandlingstillfälle presenterade vi (Fastighetsägarna) ett justerat yrkande som innebär att hyrorna ska höjas med 2,3 procent i snitt. Även differentieringen justerades för att anpassas till det lägre yrkandet. För läge A yrkas en höjning på 2,5 procent, för lägena B, C och D yrkas en höjning på 2,4 procent, för lägena E, F, G och H yrkas en höjning på 2,2 procent och för lägena J och K yrkas en höjning på 2,1 procent. För övriga kommuner i Stockholms län utgår yrkandet från en högsta nivå motsvarande lägena B, C och D i Stockholms stad, d.v.s. 2,4 procent. Läs mer om lägesbeskrivningen i blogginlägget från förhandlingstillfälle 1.

Hyresgästföreningens representanter var vid dagens förhandlingstillfälle inte villiga att jämka sitt bud, som därmed ligger kvar på 0,55 procent utan differentiering. Däremot införde Hyresgästföreningens representanter vid dagens förhandlingstillfälle två nya frågor som krav för att gå med på en höjning utöver 0,55 procent. Dessa frågor angavs handla om ”ökade kvaliteter samt ett möjligt avtal för arbetet med upprustningar”. Någon närmare precisering gavs inte.

Hyresgästföreningens agerande är, enligt Fastighetsägarna, ett frånsteg från tidigare praxis som innebär att ramavtalsförhandlingarna om den årliga hyresjusteringen endast ska omfatta just justeringen av den allmänna hyresnivån. Det finns flera skäl till att de årliga förhandlingarna bör hållas fria från andra ingångsvärden än den generella hyresutvecklingen. Ett av de viktigaste är att ytterligare parametrar kommer att öka risken för låsningar och fördröjningar i förhandlingen. Därför bör de diskuteras i andra sammanhang.

[social]

« Äldre inlägg Nyare inlägg »