Vid dagens möte presenterade Hyresgästföreningen ett differentierat motbud avseende 2024 års hyresjustering. Hyresgästföreningens bud för Stockholms stad är 3,3 procent i snitt beroende på utgående hyresnivåer.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 27 oktober 2023.