I dag släppte Fastighetsägarna sin nationella vägledning för de kommande förhandlingarna om 2022-års hyresjustering. Vägledningen konstaterar att svensk ekonomi är inne i en mycket stark återhämtningsfas och landar i slutsatsen att hyrorna borde höjas med 3 till 3,5 procent under 2022. Denna rekommendation baseras på prognoser för den ekonomiska utvecklingen på riksnivå. Förhandlingarna förs dock på ortsnivå. Förutsättningarna på den nivån kan skilja sig mer eller mindre mycket riksnivån. Läs pressmeddelandet och Vägledningen här.

Fastighetsägarna Stockholm kommer inom kort att ge sin syn om hur hyrorna behöver justeras i Stockholmsregionen under 2022. Därefter inleds ramavtalsförhandlingen.