I dag skickades lagstiftningsförslaget om en tvistelösning i de årliga förhandlingarna ut på remiss. Läs mer här.

För att privata hyresvärdar ska få möjlighet att nyttja tvistelösningen har Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen ingått ett separat avtal om detta. Läs mer om detta i det pressmeddelande som också presenterades i dag här.