Idag inleddes ramavtalsförhandlingen om 2020 års allmänna hyresnivå mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna yrkade vid dagens förhandlingstillfälle att den allmänna hyresnivån i Stockholmsregionen behöver höjas med 3,5 procent per den 1 januari 2020. Den nivån behövs, enligt Fastighetsägarna Stockholm, för att skapa rimliga villkor för långsiktigt ägande av bostadshyresfastigheter.

Hyresgästföreningen avser att återkomma med ett motbud vid nästa förhandlingstillfälle.

Mer om Fastighetsägarna Stockholms bakgrunden till yrkandet kan du läsa i vårt pressmeddelande samt Fastighetsägarnas vägledning ”Förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling under 2020”.