Inom en snar framtid inleds ramavtalsförandlingen mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen om 2020 års hyresjustering. Fastighetsägarna anser att hyran behöver höjas med 3,5 procent för att säkerställa hyresrättens position som en viktig boendeform i Stockholmsregionen. 

Här kan du läsa pressmeddelandet i dess helhet.