De tre kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad (Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder), de s.k. systrarna, lyckades inte komma överens med Hyresgästföreningen om 2021 års hyresjustering. Ärendet går nu vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK) för medling mellan parterna.

De tre systrarna har liksom tidigare år valt att gå fram gemensamt i förhandlingen om 2021 års hyresjustering.

Läs mer på bolagens hemsidor:

Familjebostäder

Svenska Bostäder

Stockholmshem