GotlandsHem och Hyresgästföreningen har avbrutit förhandlingarna och begärt medling i hyresmarknadskommittén (HMK). Förhandlingen har avbrutits på initiativ av GotlandsHem, som anser att parterna står så långt från varandra att fortsatta förhandlingar inte framstår som meningsfulla. GotlandsHems missnöje rör dels nivån på Hyresgästföreningens bud, dels det faktum att parterna inte ens är överens om vilka faktorer som ska ligga till grund för förhandlingen. I det senare fallet hänvisar bolaget till de utredningar som gjorts av bostadsmarknadens parter. I dessa har parterna, oberoende av varandra, i stora drag kommit fram till likartade slutsatser avseende dessa faktorer. I grunden handlar det om att den årliga hyresjusteringen ska spegla den samhällsekonomiska utvecklingen på orten på ett tydligare sätt än vad som hittills har varit fallet. Parternas respektive utredningar har också lyft fram behovet av en från parterna oberoende tvistelösning. Någon sådan finns inte idag. HMK är ett partsammansatt organ.

Här kan du lyssna på ett inslag i Sveriges Radio P4 Gotland.