Måndagen den 7 oktober ägde det andra förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen.

Vid sammanträdet presenterade Hyresgästföreningen sitt första bud muntligen. Det innebär att hyran ska höjs med 40 kr per lägenhet och månad förutsatt att fastigheten har godkänd OVK, radonvärden och hissbesiktning. Hyresgästföreningen kan tänka sig att erbjuda ytterligare hyreshöjningar om det möts av hyresgästnyttor. Budet avser höjningstidpunkt per den 1 januari 2020. Så som budet är presenterat, kommer en lägenhet med en månadshyra på 9000 kronor att få en höjning av hyran med 0,44 procent. Ju högre hyran är, desto lägre blir den procentuella höjningen. 

Fastighetsägarna Stockholm har tidigare presenterat sin syn på varför, och hur mycket, den allmänna hyresnivån behöver höjas under 2020 för att skapa rimliga villkor för ett långsiktigt ägande av hyresfastigheter. Läs mer i Fastighetsägarnas pressmeddelande samt i Fastighetsägarnas vägledning. Fastighetsägarna Stockholms inställning är att ramavtalsförhandlingen om den årliga justeringen av den allmänna hyresnivån på orten endast ska hantera behovet att förändra den allmänna hyresnivån till följd av externa samhällsekonomiska faktorer. Interna faktorer – sådana som hyresvärdar själva kan påverka – är en fråga för parternas förhandlingar om bruksvärdet i enskilda lägenheter. Det är i dessa förhandlingar som förvaltningskvalitet, liksom andra bruksvärdesfaktorer, hör hemma. Fastighetsägarna Stockholm konstaterade att den justering som erbjuds av Hyresgästföreningen inte är förenlig med en långsiktigt positiv utveckling för hyresrätten.