Utveckla allmännyttan på rätt sätt (replik på Hyresgästföreningens debattartikel ”Stärk allmännyttan” som publicerades på StockholmDirekt den 21 november).