Just nu sitter bostadsmarknadens parter, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen (HGF), i ramavtalsförhandling om förändringen av den allmänna hyresnivån i Stockholm under 2018. Trots detta hör vi från många fastighetsägare att företrädare för HGF har tagit kontakt med enskilda fastighetsägare i syfte att skapa ett ”märke” för att påverka ramavtalsförhandlingen. De hyreshöjningar som erbjuds ligger runt 0,7 procent. Detta ska sättas i relation till prognoserna för den ekonomiska utvecklingen under 2018 då landets ekonomi och inflation förväntas öka med 2,8 respektive 2,1 procent. Disponibelinkomsterna förväntas i sin tur öka med 4 procent.

Det är minst sagt anmärkningsvärt att HGF försöker undergräva ramavtalsförhandlingen genom att driva parallella processer, en med Fastighetsägarna om ett ramavtal och en med enskilda fastighetsägare i syfte att underminera ramavtalsförhandlingen. Tyvärr är det inte endast ramavtalet HGF strävar efter att underminera. De nivåer de försöker genomdriva underminerar dessutom hyresrätten som boendeform. Vår rekommendation till de fastighetsägare som kontaktas av HGF i detta syfte är att se upp med dessa dubbla budskap.