Rapport: Varför är det så svårt att komma överens?

I rapporten Varför är det så svårt att komma överens? föreslås att parterna låter hyresgästernas och de bostadssökandes allmänna värderingar, så som dessa avspeglas i utvecklingen av disponibelinkomster och den allmänna ekonomiska utvecklingen, få påverka den årliga hyresutvecklingen. Därigenom skulle, enligt författarna, lagstiftarens avsikt om hyresgästernas allmänna värderingars påverkan på hyresutvecklingen kunna uppfyllas. Det kräver dock att bostadsmarknadens parter sätter hyresrättens långsiktiga utveckling i fokus. Görs inte detta måste lagstiftningen ändras. Alternativet är att hyresrättens successiva utfasning från bostadsmarknaden fortsätter.