Bra att veta om hyresförhandlingarna

Hyresförhandlingar 2018

I september 2017 inleds förhandlingarna om 2018 års allmänna hyreshöjning i Stockholm mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Region Stockholm. Förhandlingen syftar till att resultera i en rekommendation, ett s.k. ramavtal, för de överenskommelser som senare tecknas mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen avseende enskilda fastigheter.

Ramavtalsförhandlingen inleds med att Fastighetsägarna framställer ett yrkande till Hyresgästföreningen om hyreshöjning per den 1 januari 2018. Detta sker i slutet av augusti. Vår ambition är att förhandlingarna ska kunna slutföras under hösten.

Avseende förhandlingarna för enskilda fastigheter måste hyresvärden lämna sitt yrkande om hyreshöjning senast tre månader före det månadsskifte den är tänkt att träda i kraft. Ska den gälla per den 1 januari 2018, måste m.a.o. yrkandet ha lämnats senast den 30 september 2017.

Läs mer om hyresförhandlingarna